Header image alt text

SRPDŠ Týnec nad Sázavou

Web Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Týnec nad Sázavou

10. školní ples

Od admin
Kategorie Archiv  | | 0x komentováno»

9. školní ples

Od admin
Kategorie Archiv  | | 0x komentováno»

Zápis ze schůzky třídních důvěrníků konané dne 24. 11. 2011

1. Přivítání

2. Zpráva o bazaru

3. Zpráva třídních důvěrníků

4. Informace o školním plese

Dne 5. 11. 2011 proběhl v nové škole 1. školní bazar. Sešla se spousta pěkných věcí, které jsme prodávaly za ceny od 5,- do 100,- Kč. Přestože nakupujících nepřišlo mnoho, podařilo se utržit 3400 Kč. Tyto peníze budou prostřednictvím SRPDŠ poskytnuty škole na výdaje spojené s výjezdy žáků na soutěže. Další bazar plánujeme na jaro 2012.

Třídní důvěrníci přednesli připomínky rodičů, které zaznamenali na třídních schůzkách.

Paní Krejčíková přednesla návrh na zlepšení komunikace mezi školou a rodiči, navrhovala komunikaci e-mailem přímo s jednotlivými vyučujícími. S paní ředitelkou jsme se domluvili, že dotazy na vyučující, kteří nemají uveřejněnu emailovou adresu, mohou rodiče posílat na adresu školy. Zprávy pro třídní důvěrníky bude předsedkyně SRPDŠ zasílat taktéž e-mailem. Dále doporučujeme všem rodičům a přátelům školy, aby pravidelně sledovali novinky na školním webu a stránkách SRPDŠ.

Paní Kubaričová upozornila na problémy spojené s čekáním dětí na oběd před školní jídelnou. Prvním problémem je čekání v nepříznivém počasí. Zastřešení před jídelnou není možné z důvodu zajíždění velkých aut. S paní ředitelkou jsme tedy domluvili, že dohodne s vyučujícími na prvním stupni, aby děti posílali na oběd postupně.

Druhým problémem je kázeň při čekání na oběd. Doporučujeme rodičům, aby tento problém řešili přímo s ředitelkou školní jídelny p. Beranovou, která za toto zodpovídá. Předsedkyně SRPDŠ projedná tyto připomínky se zřizovatelem.

Předsedkyně SRPDŠ informovala třídní důvěrníky o přípravách plesu a zároveň je požádala o pomoc při oslovování sponzorů. Rodiče budeme již tradičně žádat o podporu prostřednictvím sponzorských kupónů.

Zapsala Eva Toušová

V Týnci nad Sázavou dne 25. 11. 2011

Schůzka třídních důvěrníků proběhne 24. 11. 2011 v 18:00 (po třídních schůzkách) ve třídě pod schody u ředitelny.

Upozornění

Od admin
Kategorie Archiv  | | 0x komentováno»

Dovolujeme si upozornit, že bazar se koná již tuto sobotu od 10:00 do 15:00 hod. Přijďte nakupovat za lákavé ceny.

Výbor SRPDŠ

Pomoc s bazarem

Od admin
Kategorie Archiv  | | 0x komentováno»

Pokud by byl někdo ochotný pomoci s organizací bazaru (v pátek 4. 11. odpoledne nebo v sobotu 5. 11. dopoledne a možná i odpoledne), ať se, prosím, ozve paní Toušové na e-mail eva.tou@seznam.cz.

Děkujeme

Výbor SRPDŠ

Bazar

Od admin
Kategorie Archiv  | | 0x komentováno»

V sobotu 5. 11. 2011 od 10:00 do 15:00 se v respiriu nové školy uskuteční bazar oblečení, sportovního vybavení, knih, hraček apod.

Jak bude bazar fungovat?                                                          

Vy, rodiče dětí, můžete do školy posílat věci, které už doma nevyužijete, nevyplatí se vám je prodávat a myslíte si, že by ještě někomu prokázaly službu. Tím tyto věci škole darujete.

SRPDŠ za podpory ZŠ zorganizuje již zmiňovaný bazar, kde se shromážděné věci budou prodávat. Výtěžek z prodeje pak připadne škole.

Chceme vás požádat, abyste posílali věci čisté a zachovalé. Neprodané kusy budou věnovány na charitu. Věci můžete do školy posílat od 17. 10. do 4. 11. 2011.

Dále pak můžete využít možnosti prodeje cennějších věcí. Vytvořte si vlastní inzerát a přijďte si ho za mírný poplatek vyvěsit na nástěnku, která bude k dispozici po dobu bazaru ve škole a v dalších dnech pak v květinářství v OD NORI.

O tom, jak burza probíhala, jaký měla úspěch a kolik korunek škole přinesla, vás budeme informovat na webových stránkách školy a SRPDŠ.

Děkujeme za spolupráci a těšíme se, že naše úsilí podpoříte.

S pozdravem výbor SRPDŠ